Skip to Content

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten

Roermond is een stad in het noorden van de provincie Limburg, midden in de waterrijke regio van de Maasplassen. De stad is de zetel van het bisdom Roermond en ligt aan de samenvloeiing van de Roer en de Maas. Roermond was in de late middeleeuwen een Hanzestad, en één van de vier hoofdsteden van het oude hertogdom Gelre.

De stad is vooral bekend om het grote winkelcentrum, en de vele, meest kerkelijke, bezienswaardigheden. Na de Tweede Wereldoorlog was 90% van de stad verwoest, maar de stad is opnieuw opgebouwd na de oorlog. Vaak ook met originele bouwmaterialen. Kortom, misschien een niet zo bekende stad, maar zeker één om eens te bezoeken. Ik geef alvast wat tips.

Bezienswaardigheden Roermond

Vestingwerken Roermond

De vestingwerken van Roermond omvatten de verschillende fasen van de ommuring van Roermond. De eerste ontstond rond 1232, nadat er stadsrechten waren gegeven. De tweede, ruimere, ommuring ontstond in de 14e eeuw. Er waren 20 muurtorens en 10 stadspoorten. Tussen 1388 en 1400 werd de noordoostelijke hoek van de ommuring, inclusief de Cattentoren, aangelegd. Dit is een halfronde hoektoren waarvan de stadsmuur een vrijwel rechte hoek maakt. Opgravingen hebben aangetoond dat de huidige ruïne een klein deel van de Cattentoren omvat. De rest is verloren gegaan. Bij het beleg van 1702 werd de toren verwoest.

Een vierkant gebouwtje, “het Heksenhuuske”, vind je naast de Cattentoren. Het heeft 14e-eeuwse muurresten en werd in de 16e eeuw opgebouwd. De toegang is 20e-eeuws. Waarschijnlijk was het een wachthuisje. Ten zuiden hiervan zijn resten aanwezig van nog een gebouwtje, waarvan de functie niet bekend is. Het werd vermoedelijk in de eerste helft van de 16e eeuw gebouwd. In 2013 werd een kazemat gereconstrueerd, zoals die kort na 1702 op deze plaats werd gebouwd. De bebouwing buiten de ommuring werd gesloopt. Ook de voorloper van de huidige Sint-Christoffelkerk.

Van 1552-1555 werd een aarden wal aan de binnenzijde van de muur aangebracht, om deze beter bestand tegen kanonvuur te maken. Van 1632-1637 was de stad in handen van Frederik Hendrik. Deze legde nog enkele bastions aan. In 1783 werd begonnen met de sloop van de ommuring. Van 1819-1843 werd de stadsmuur inclusief de torens en poorten geheel afgebroken. Alleen de Rattentoren en de Cattentoren bleven over. Ook op achterterreinen van huizen aan de Swalmerstraat zijn nog enkele muurresten bewaard gebleven.

Rattentoren

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

De Rattentoren is een ronde hoektoren uit het laatste kwart van de 14e eeuw. Tijdens de Stadsbrand van Roermond (1554) werd de spits van deze toren verwoest. Later werd deze toren aangekocht door de Gemeente Roermond en in 1976 werd ze gerestaureerd. Ook kwam er een nieuwe spits. In 1987 werd poppentheater “De Klaproos” in de toren gevestigd. Op de eerste verdieping bevindt zich een maquette van Roermond als middeleeuwse vestingstad en daaromheen werd een tentoonstelling ingericht. Het voormalige tracé is herkenbaar aan de huidige singels: Wilhelminasingel, Godsweerdersingel, Willem II-singel en Minderbroederssingel.

Markt Roermond

De Markt loopt vanaf de “Marktstraat” en de “Luifelstraat” tot aan de Varkensmarkt, “Swalmerstraat” en de “Kraanpoort”. Aan deze Markt bevinden zich diverse monumentale panden zoals de Sint-Christoffelkathedraal en het stadhuis van Roermond. Hier zijn vaak verschillende evenementen zoals het jaarlijkse Taptoe Midden-Limburg en bevrijdingsfestivals, maar ook de wekelijkse markt is hier te vinden op de woensdag en de zaterdag.

Stadhuis Roermond

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het stadhuis van Roermond is gelegen aan de Markt. Al in 1399 wordt er gesproken van een ‘raithuys’ aan de Markt. Op 16 juli 1554 legde een stadsbrand de binnenstad in de as en verwoestte ook het stadhuis. Het werd de jaren daarop herbouwd. Rond 1700 kreeg het stadhuis bij een grote verbouwing de huidige voorgevel. Het werd vanaf dat moment ook als vergaderplaats gebruikt voor de Staten van het Overkwartier van Gelre. In 1695 werd er begonnen met de bouw van een ridderkamer. In 1905 werd het stadhuis grondig gerestaureerd en uitgebreid met onder meer een nieuwe raadzaal. In het torentje van het stadhuis is een klokkenspel of beiaard met draaiende beelden. De beiaard is in 1982 geschonken ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van de stad Roermond. In 1995 werd het klokkenspel aangevuld met een groep bewegende beelden die elke middag om 12.00 uur rond de toren van het stadhuis draaien.

Huis met de Stenen Trappen

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het Huis met de Stenen Trappen is een monumentaal herenhuis, direct na de stadsbrand van 1665 gebouwd. De laatmiddeleeuwse kelder van het huis is afkomstig van het huis De Gulden Valck, dat hier eerst gestaan heeft. Het huis is gebouwd in Maaslands classicisme. Het streng symmetrische huis in rode baksteen heeft hoekbanden in wit natuursteen en een bordes. De voorgevel wordt gesierd met een fronton. In 1724 werd het huis gesplitst. Twee rondboogingangen werden aangebracht, omgeven door Toscaanse pilasters. In 1875 vestigden zich hier de Zusters van het Arme Kind Jezus, die uit Duitsland kwamen, waar zij vanwege de Kulturkampf werden verdreven. In 1888 werd daarvoor een neobarokke kapel gebouwd. Er werd aan de voorgevel ook een Mariabeeld aangebracht. De zusters vertrokken weer in 1994, waarna het huis werd ingericht als kantoor.

Maria Theresiabrug

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

De Stenen Brug of Maria Theresiabrug is een brug met vier bogen en is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. In 1348 wordt voor het eerst een brug over de Roer op deze plaats vermeld. In 1653 zou hier een brug van Naamse steen zijn geweest. In 1726 echter liet de stad twee steenovens aanleggen voor de bouw van een stenen brug. In januari 1764 werd besloten de brug compleet te herbouwen. De nieuwe brug werd gemaakt van Naamse steen. Maria Theresia heeft de brug aan de stad geschonken. De nieuwe brug is voorzien van ijsbrekers en omdat er in 1771 nog sprake was van scheepvaart in de Roer zijn de middelste bogen hoger dan de buitenste. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte de brug zwaar beschadigd. Pas in 1955 was hij weer hersteld en werd de tijdelijke baileybrug opgeruimd. Ieder jaar op Vastenavond wordt vanaf de Stenen Brug een levensgrote pop van de Griekse god Bacchus in de Roer geworpen. Dit wordt in het Limburgs het Bacchusdrieve genoemd.

Munsterplein

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het Munsterplein is een plein dat loopt vanaf de Steenweg, Sint Christoffelstraat en de Paredisstraat, in het verlengde van deze laatste, en tot aan de “Hamstraat”, “Pollartstraat” en de “Leliestraat” waar hij in overgaat. Op het Munsterplein komen drie straten uit: de Munsterstraat, de Abdijhof en de Graaf Gerardstraat. Het Munsterplein heeft net als de Munsterstraat zijn naam te danken aan de Munsterkerk die hier staat. Op het Munsterplein bevindt zich ook een muziektent, waarvan een model sinds 15 juli 2009 ook in Madurodam te vinden is. Deze kiosk is ontworpen door Pierre Cuypers, van wie een standbeeld op het Munsterplein staat. Onder leiding van Pierre Cuypers heeft ook de restauratie van de Munsterkerk in de 19e eeuw plaatsgevonden. Er zijn rondom het Munsterplein diverse winkels en op het plein zelf staan allerlei zitbankjes met daarop bronzen mensbeelden; er is ook nog plaats om er zelf naast te gaan zitten. Altijd leuk voor een fotomomentje.

De Gats

De Gats, steegje in het Roermonds dialect, is een steegje in het centrum en loopt via de Marktstraat naar de Roerkade. Halverwege wordt de Gats gescheiden door een ijzeren hek. De Gats kan aan beide uiteindes ook gesloten worden. De Gats is alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers. De naam Gats is afgeleid van “gas”, wat een oude benaming is voor een straat of een steeg. De Gats werd gebouwd na de stadsbranden van 1665. Om een nog groter slachtofferaantal te voorkomen, werden zogeheten “Gatsen” gebouwd. Waarvan De Gats de voornaamste en meest bekendste is. In 2016 wilden enkele ondernemers de Gats volledig open hebben, dit kregen ze er echter niet door bij de gemeente en bij de bewoners van de Gats.

Bisschoppelijk Paleis

Het voormalig Bisschoppelijk Paleis werd van 1666-1670 gebouwd naar ontwerp van Joseph van Halle, nadat de voorganger verwoest was bij de stadsbrand van 1665. Het classicistische ingangspoortje met geblokte ionische pilasters is van deze tijd. Rond 1780 werd het verbouwd door bisschop Filips Damiaan Lodewijk van Hoensbroeck. Er kwam een hek in Lodewijk XVI-stijl. Omstreeks 1796 kwamen de Fransen en werd het paleis onder meer gebruikt als verblijf voor de Franse generaal Miranda. Hierna werd het paleis als rechtbank gebruikt en van 1822-1996 was het een rechtbank.

Het Arresthuis

Naast het paleis werd van 1858-1863 een Huis van Arrest gebouwd, later Huis van Bewaring genaamd. Dit werd later nog uitgebreid met een vleugel aan de Damiaanstraat, en een ringmuur. In 2000 kwam een nieuwe gevangenis gereed en kwam het gebouw leeg te staan. In 2007 werd een hotel op die plaats gebouwd, dat “Het Arresthuis” werd genoemd.

Meer informatie vind je hier.

Kasteel Hattem

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Kasteel Hattem is het kleinste kasteeltje van Nederland en ligt in een landschapspark aan de Maastrichterweg. Het gaat om een huis met mogelijk een 17e-eeuwse kern, dat in 1710 werd verbouwd. Het betreft een hoofdgebouw met bordes en trapgevel, dat geflankeerd wordt door arkeltorentjes, die in de 19e eeuw werden toegevoegd. Links en rechts van het hoofdgebouw bevinden zich koetshuizen waarvan de oorsprong teruggaat tot einde 18e eeuw. In 1934 werd het landgoed rondom het kasteel, met uitzondering van de door water omgeven kasteelplaats, voor publiek geopend. Sinds 1989 bevindt zich in het kasteeltje een hotel-restaurant.

Meer informatie vind je hier.

Prinsenhof

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het voormalig Prinsenhof is een herenhuis en was oorspronkelijk een gouvernementspaleis en werd gebouwd in 1683-1686, nadat de voorganger, het Hof van Gelre, door de stadsbrand van 1665 was verwoest. Hier zetelden de Stadhouders van het Overkwartier van Gelre. Na 1702 verviel deze functie echter. Het gebouw stond leeg en werd in 1741 verkocht aan kanunnik Goswinus de Bors. Deze had in 1738 het Hospitaal-Generael gesticht en verzorgde ook een vestiging in Roermond om de armoede te bestrijden. Hier werden behoeftige wezen en bejaarden gehuisvest. In 1856 werd deze instelling omgedoopt tot r.k. Godshuis. Er kwam ook een ziekenafdeling, het Louisahuis (1858). In 1931 verhuisde de ziekenzorg naar het Sint-Laurentiusziekenhuis en werd het complex meer en meer ingericht voor de bejaardenzorg, onder de naam Louisapaviljoen. Op de pleingevel is nog het jaartal 1681 en het wapen van Gelre te zien. De ingangspartij toont trappen, de omlijsting van de toegangsdeur omvat een rond fronton en pilasters. Het interieur heeft nog laat-17e-eeuwse plafonds, enkele classicistische schouwen, trappen en 16e-18e-eeuwse portretten.

Molen aan de Kapel

De Kepelse Meule of Molen aan de Kapel is een voormalige windmolen. Deze ronde stenen molen is ingericht als korenmolen en is als grondzeiler in 1882 gebouwd als vervanger van de houten standaardmolen van Leonard Janssen nabij de Bredeweg in Roermond die in 1880 is afgebrand. Enkele jaren na de bouw is de molen verhoogd tot beltmolen, waarbij de opbouw cilindrisch is gemaakt om de bestaande molenkap te kunnen gebruiken. Een vrijwillig molenaar onderhoud de molen en er wordt nu regelmatig graan gemalen.

Designer Outlet Roermond

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Op 5 minuten loopafstand van de historisch binnenstad van Roermond ligt het Designer Outlet Roermond. Dit outlet center is in ruim 18 jaar tijd uitgegroeid tot de grootste en meest succesvolle outlets van Europa met 185 winkels en 25 horecagelegenheden. Je vindt hier diverse soorten merken zoals beeldbepalende modemerken als Prada, Gucci, Armani en Burberry tot sportlabels als Puma, New Balance, Nike en Adidas, en mainstreet merken als Guess, Diesel, Superdry en Desigual. Naast mooie merken, aantrekkelijke prijzen, bijzondere aanbiedingen het hele jaar door en diverse evenementen heeft het Designer Outlet Roermond ook restaurants, cafés, een grote speeltuin en 6.600 parkeerplaatsen.

Meer informatie vind je hier.

Kerken in Roermond

Sint-Christoffelkathedraal

De Sint-Christoffelkathedraal is een gotisch kerkgebouw en de kathedraal van het bisdom Roermond. In 1410 werd met de bouw van een laatgotische kruiskerk begonnen als parochiekerk ter vervanging van een oudere kerk buiten de stad. In de vijftiende eeuw werd het koor tot hallenkoor uitgebouwd en het schip werd verbreed van drie naar vijf beuken. De kerk had zwaar te lijden onder oorlogsschade tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toren werd één dag voor de bevrijding opgeblazen door de Duitsers en na de oorlog in gewijzigde vorm herbouwd. Op 13 april 1992 zorgde een aardbeving bij Roermond voor aanzienlijke schade. Een renovatie en herinrichting van de kathedraal, mede met het oog op gewijzigd liturgisch gebruik, is in 2001 begonnen en in 2016 vrijwel afgerond. In de kathedraal bevinden zich diverse glas-in-loodramen. Op de kathedraal staat een gouden beeld van Sint Christoffel.

Meer informatie vind je hier.

De Munsterkerk

De Munsterkerk is in laatromaanse stijl en behoort hierbij tot de Rijnlandse romaanse groep. De officiële naam van de kerk luidt Onze Lieve Vrouwe Munsterkerk. De naam munster is afkomstig van het Latijnse monasterium wat klooster betekent en geeft dus aan dat de kerk oorspronkelijk een abdijkerk was. De kerk werd gebouwd als onderdeel van een cisterciënzer vrouwenabdij, de Munsterabdij, gesticht rond 1218 door graaf Gerard III van Gelre. Omdat de kerk ook gebruikt zou gaan worden als grafkerk voor de graaf en zijn familie moest het gebouw meer macht uitstralen dan gebruikelijk was. Uiteindelijk werden alleen Gerard III zelf en zijn vrouw Margaretha van Brabant in de kerk begraven; hun praalgraf bevindt zich onder de koepel. Hun zoon Otto II volgde zijn vader op als graaf van Gelre en Zutphen van 1229 tot zijn dood in 1271. Het oudste deel van de kerk is de klaverbladvormige koorpartij, die sterk verwant is aan die van romaanse basilieken in Keulen, Neuss en Speyer. De halfronde hoofdapsis heeft drie ook halfronde, op elkaar aansluitende straalkapellen. Tussen apsis en transept bevinden zich twee koortorens, een typisch Rijnlands kenmerk, evenals de dwerggalerijen in de koorapsis en de transepten. Ook de achtzijdige kruisingtoren is een Rijnlands kenmerk. Schip en zijbeuken zijn overwelfd met kruisribgewelven. Omdat de kerk hiermee de belangrijkste constructieve eigenschappen van de vroege Gotiek bezit, wordt zij ook wel tot de romanogotiek gerekend. In 2020 viert de munsterkerk haar 800 jarig bestaan.

Meer informatie vind je hier.

Kapel in ’t Zand

De Kapel in ’t Zand is een parochiekerk en bedevaartsoord. De kapel is in overwegend neogotische stijl gebouwd. Het deed lange tijd ook dienst als kloosterkerk van het aanliggend Redemptoristenklooster In 1418 gaf het stadsbestuur van Roermond de opdracht tot de bouw van een eenvoudige, aan Maria gewijde, buurtkapel. In deze kapel bevond zich een Mariabeeldje dat bekend werd door gebedsverhoringen. In de loop van de tijd ontstond rondom dit genadebeeld de legende van Onze Lieve Vrouwe in ’t Zand. De gebedsverhoringen zorgen ervoor dat de kapel tot op de dag van vandaag een bekend bedevaartsoord is.

Het triomfkruis uit 1897 is gemaakt door de beeldhouwer Hermanus te Riele naar. De triomfboog is uit 1904 en toont een tronende Maria met kind, die gehuldigd worden door engelen en heiligen. De schildering was een geschenk van de Amsterdamse Processie, vandaar het wapen van Amsterdam linksonder. Het grote glas-in-loodraam in de westmuur is uit 1904. Ook dit werk stelt Maria voor, maar nu gehuldigd door mensen op aarde, waaronder Albert en Isabella van Oostenrijk.

Het houtsnijwerk van de biechtstoelen is gemaakt door Te Riele en Verboeket; de kruiswegstaties door Albin Windhausen. De Processiegang was vroeger een weg die de kapel scheidde van het klooster. Op de muren bevinden zich meer dan 7000 votief- of devotietegels. Met dit gebruik werd in 1927 begonnen. In de muur van de gang bevinden zich zeven ronde glas-in-loodramen, met voorstellingen uit de geschiedenis van de kapel. In de gang vind je een kleine Mariakapel. Hier zie je het eigenlijke genadebeeldje in een vleugelaltaar naast de put waarin het gevonden zou zijn. Het mozaïek in de zuidwand van het kapelletje is in 1879 ontworpen. Buiten, in de zuidelijke zijmuur zijn enkele historische fragmenten en gedenkstenen ingemetseld.

Minderbroederskerk

De Minderbroederskerk is de voormalige kloosterkerk van de minderbroeders in en is tegenwoordig in gebruik als protestantse kerk. Het klooster van de minderbroeders werd gesticht in 1307 door Graaf Reinoud I van Gelre. Omstreeks 1400 zou de eerste kerk zijn gebouwd, en wel vlak bij de stadsmuur. Een stuk kolenzandsteen, dat aan de westzijde van de huidige kerk uitspringt, is een mogelijk restant van een 13e-eeuwse stadspoort, dat bij de vergroting van de kerk omstreeks 1500 in het kerkgebouw werd opgenomen. Het gotisch koor en middenschip van de huidige kerk zijn uit deze tijd. De toen eveneens gebouwde vrijstaande toren werd gesloopt in 1692. Begin 16e eeuw werd ook een noordelijke en een zuidelijke beuk aangebouwd. In 1572 werd de kerk door troepen van Willem van Oranje geplunderd, en in 1576 hersteld. Tijdens de Spaanse Successieoorlog werd de kerk weer beschadigd door brand na een bombardement. Opnieuw volgde herstel, maar in 1796 werden de broeders door de Fransen verjaagd, de kerk werd in beslag genomen en onder meer als paardenstal voor het leger gebruikt.

De broeders kwamen niet meer terug. In 1820 werd het koor van de kerk ter beschikking gesteld van de Hervormde gemeente van Roermond, en in 1864 kocht deze gemeente de rest van de kerk. Het klooster was echter in 1863 al gesloopt. De kerk werd van 1906-1908 gerestaureerd door Pierre Cuypers. Toen werd ook een dakruiter toegevoegd met een klokje uit 1892. Het gebouw is een gotische, bakstenen, hallenkerk. In 1986 werden ook rankenschilderingen op de gewelven aangebracht, nadat men resten van vroegere schilderingen van deze aard had gevonden. De huidige inventaris is deels 19e-eeuws en in neogotische stijl (preekstoel, herenbanken, koorhekken). Er zijn twee wapenstenen uit 1664, en enkele grafstenen (15e-17e eeuw).

kartuizerklooster Bethlehem

Het kartuizerklooster Bethlehem was een kartuizerklooster dat bestaan heeft van 1376 tot 1783. De gebouwen zijn gelegen op de hoek van de huidige Swalmerstraat en de Bethlehemstraat. Het klooster werd gesticht in 1376 door monniken uit Keulen, die in Roermond een plaats kregen aangeboden door Werner van Swalmen. Deze had in 1368 een pelgrimage naar het Heilige Land gemaakt en daarna in 1370 een kapel opgericht die herinnerde aan de Geboortekerk te Bethlehem. Deze kapel werd de Bethlehemkapel genoemd. Volgens een legende zou de plaats waar deze kapel werd gebouwd door Onze-Lieve-Vrouw zijn aangewezen. De monniken hielden zich bezig met tal van ambachten, zoals het overschrijven van boeken en het vervaardigen van rozenkransen uit beenderen. Daarnaast werkten er ook diverse toonaangevende theologen zoals Dionysius van Rijkel.

Op 22 juli 1572 veroverde Willem van Oranje de stad Roermond op de Spanjaarden. Er werden toen twaalf kartuizers vermoord, de Martelaren van Roermond. Dit wekte een golf van verontwaardiging in geheel Europa. De gebeurtenis werd in tal van kunstwerken vastgelegd. Roermond kwam uiteindelijk aan de Zuidelijke Nederlanden als Spaans Opper Gelre, en het klooster kon blijven voortbestaan. Na de Oostenrijkse Successieoorlog kwam het bij Oostenrijk. In 1783 werd het klooster opgeheven. Drie jaar later was de laatste monnik vertrokken.

Vanaf 1841 hebben de gebouwen dienstgedaan als grootseminarie van het bisdom Roermond. In 1968 verhuisde het seminarie naar Heerlen. Daarna werden de gebouwen verhuurd aan de Rijksgebouwendienst. De Caroluskapel werd eind jaren zestig en jaren zeventig gebruikt voor de diensten van de Jonge Kerk, een progressieve katholieke geloofsgemeenschap. De voormalige kloosterkerk, in 1841 gewijd aan de heilige Carolus Borromeüs, werd gerestaureerd en in 1986 weer in gebruik genomen als kerk. In de kloostergebouwen zijn tegenwoordig de kantoren van het bisdom Roermond gehuisvest.

De oorspronkelijk uit de 15e eeuw stammende kloosterkerk staat tegenwoordig bekend als de Caroluskapel. Deze heeft een 18e-eeuws rococoplafond, wat uniek is in Nederland. Ook is er een laatgotische koperen lezenaar uit het begin van de 16e eeuw. In deze kerk worden ook de relieken van de Martelaren van Roermond bewaard. Er is een kloostergang uit de 18e eeuw. Ook zijn de kapittelzaal en de refter nog gebleven.

De voormalige kloostertuin is tegenwoordig ingericht als Stadspark De Kartuis.

Meer informatie vind je hier.

Synagoge

De voormalige synagoge was een Joods gebedshuis aan de Hamstraat 20. De synagoge werd opgericht in 1853 en was gelegen achter een dubbel winkelpand, dat in 1896 werd gebouwd in eclectische stijl en als voorbouw van de synagoge kan worden gezien. Tussen beide winkels loopt een gang naar de eigenlijke synagoge. De voorgevel van het pand wordt versierd met een natuurstenen ornament dat de tien geboden tussen zuilen toont en dat gedekt is door een fronton. Hierboven een ronde lijst voorzien van een davidsster.

De synagoge werd door de nazi’s verwoest, maar A. Osnowicz ontwierp een nieuwe synagoge die in 1953 op de plaats van de voorganger werd gebouwd. In 1990 werd de synagoge echter opgeheven aangezien de Joodse gemeente te klein was geworden, maar in 2005 werd de synagoge gerestaureerd en er worden rondleidingen in gegeven. De synagoge bevat nog de inventaris en voorwerpen die de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Roermond illustreren.

Musea in Roermond

Historiehuis

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het Historiehuis geeft een beeld van de stadsgeschiedenis van Roermond. Het is gevestigd in de openbare bibliotheek. De collectie omvat tal van voorwerpen die de wereldlijke en religieuze geschiedenis van de stad tonen, van een fragment van een Romeinse votiefsteen tot de 20e-eeuwse geschiedenis. Er zijn ook tal van kunstvoorwerpen te zien, zoals schilderijen en beeldhouwwerken.

Meer informatie vind je hier.

Cuypershuis

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het Cuypershuis (vroeger Gemeentelijk of Stedelijk Museum Roermond genoemd) is gevestigd in het voormalige woonhuis annex atelier van architect Pierre Cuypers. Oorspronkelijk was hier de firma Cuypers & Stolzenberg gevestigd, een firma die niet alleen neogotische gebouwen ontwierp, maar ook ateliers omvatte voor ontwerp en vervaardiging van voornamelijk kerkelijke schilderkunst, beeldhouwwerken, glas-in-loodramen en meubelen. Later werd ook gewerkt aan wereldlijke gebouwen, waarvan het Rijksmuseum Amsterdam, het Amsterdamse Centraal Station en Kasteel de Haar de bekendste zijn. In 1947 werden de werkzaamheden definitief stopgezet.

Het eerste gemeentelijk museum van Roermond werd in december 1926 geopend in één van de bovenzalen van het Stadhuis van Roermond. De verzameling van dit museum bestond uit historische voorwerpen, die in het bezit waren van de stad Roermond. De bedoeling was deze onder te brengen in een permanent museum aan de Hamstraat, maar deze plannen werden nooit uitgevoerd. Na verbouwing van het huis van Cuypers en de heropening op 29 oktober 2011 is het accent geheel komen te liggen op het leven en werk van Cuypers en heeft dit de naam Cuypershuis gekregen.

Het Cuypershuis bevat een aantal objecten uit de voormalige ateliers, waaronder een zeldzame puncteermachine, diverse gereedschappen, maquettes, ontwerptekeningen, vormen en beelden. Ook zijn er meubelstukken die in de woningen van Cuypers en Stolzenberg aanwezig waren. Het leven en werken van Pierre Cuypers, en de kunstenaars waarmee hij heeft samengewerkt, wordt door middel van foto’s en ander documentatiemateriaal belicht. Ook een deel van de bedrijfsruimten is nog intact, dit betreft vooral de tekenzaal en de droogloods, welke zijn ingericht met voorwerpen uit de voormalige ateliers. Dit alles kijkt uit op een binnentuin.

Naast de vaste collectie, brengen wisselende tentoonstellingen aspecten van Cuypers’ werk tot leven. Een deel van het museum is aan eigentijdse ontwerpkunst gewijd. Hier wordt onder meer met 3D-printers gewerkt. Het museum heeft een museumcafé (Cuyperscafé) en een boekhandel. Aan de nabijgelegen Frans Douvenstraat bevindt zich een reeks huizen die door Cuypers werden ontworpen en waarin medewerkers van het bedrijf woonden.

Meer informatie vind je hier.

ECI Cultuurfabriek

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

De ECI Cultuurfabriek is een cultureel centrum aan de Roer. In december 2009 startte de herbestemming van de monumentale fabrieksgebouwen van de ECI (Electro Chemische Industrie) in Roermond. ECI Cultuurfabriek heeft in september 2012 het pand in gebruik genomen. Een aantal culturele activiteiten van Roermond zijn gevestigd onder een dak, activiteiten als theater, popmuziek, tentoonstellingen van moderne en hedendaagse kunst, kunst- en cultuureducatie en een grand café. Ook is een restaurant met een Michelinster gevestigd in het complex.

Onder de naam ‘Bonnefanten Roermond’ is een dependance van de kunstuitleen van het Bonnefantenmuseum (Maastricht) in de Cultuurfabriek ondergebracht. Opvallend is dat na de herbestemming de sporen van ervoor duidelijk zichtbaar zijn gebleven. Zelfs de graffiti is gehandhaafd, in een streven de authenticiteit van het complex te bewaren.

De ECI-centrale is een watermolen op de Roer. Het is een in 1920 gebouwde elektriciteitscentrale voor de Elektro Chemische Industrie (ECI). De centrale is uitgerust met een Francisturbine. In de oorlogsjaren leverde de centrale een bescheiden hoeveelheid elektriciteit aan de stad Roermond. Hieraan kwam een eind toen het turbinegebouw in 1945 door Duitse troepen werd opgeblazen. Na het herstel leverde de centrale weer elektriciteit ten behoeve van de ECI, totdat dit bedrijf in 1974 door Akzo Nobel werd gesloten. Sinds 2000 wordt er weer op bescheiden schaal groene stroom opgewekt.
In 2008 zijn er bij de ECI-centrale vistrappen aangelegd, waardoor bepaalde vissoorten weer naar de bovenloop van de rivier zijn teruggekeerd. De ECI-centrale is uitsluitend tijdens speciale gelegenheden te bezichtigen.

Meer informatie vind je hier en hier.

Uitjes Roermond (en omgeving) met kinderen

Fun Beach – Panheel

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Wie Cote d’Azur zegt, zegt ook azuurblauw water. En zo kraakhelder als op Fun Beach The Beach is het water bijna nergens in Limburg. Sterker nog: Fun Beach Event & Leisurepark is als eerste strand van Limburg onderscheiden met de Blauwe Vlag, een internationale erkenning voor stranden die voldoen aan de allerhoogste eisen op het gebied van waterkwaliteit en veiligheid. Daarnaast is Fun Beach door de ANWB uitgeroepen tot één van de tien beste stranden van Nederland. Het grote Aquapark is de ultieme megawaterattractie, met toestellen om op te klimmen, van af te glijden of te springen, zover als het oog reikt. Dit is het grootste Aquapark van Nederland! Little Beach, een rookvrij gedeelte van Fun Beach, is speciaal ingericht voor kinderen tot 8 jaar. Hier vind je allerlei leuke attracties, waaronder een kleuterstrand, een luchtkussen, een trampoline, een peuterbadje, houten speeltoestellen, glijbanen en schommels.

Meer informatie vind je hier.

Maasplassen – Roermond

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Ook in Roermond zelf kun je heerlijk naar het strand. Hier liggen namelijk diverse stranden rondom de Maasplassen. Je kunt er heerlijk relaxen. Geniet van faciliteiten als een ligweide, een loungeterras, waterfietsverhuur, glijbanen en andere watersportmogelijkheden. Om het relaxte gevoel van de kust te ervaren kun je dus uitstekend terecht aan de Maasplassen in het Limburgse land.

Meer informatie vind je hier.

De Graasj – Roermond

In het pand van de Graasj zijn o.a. een binnenspeeltuin, een restaurant, een creatief atelier en een cadeaushop gevestigd. Alles is onder één dak en alle activiteiten zijn met elkaar verweven. Tot tien jaar kun je heerlijk een dag klimmen en klauteren in Roermond. Met een peuterspeelruimte. En daarna lekker afsluiten met eten in het restaurant.

Meer informatie vind je hier

Speeltuin Kitskensberg – Roermond

Speeltuin Kitskensberg is een buitenspeeltuin, je betaalt maar 1 euro pp entree. Voor kinderen erg leuk. Er is een klein zwembadje bij voor nét dat beetje verkoeling op warme dagen. De kinderen hebben het er altijd prima naar hun zin.

Hier vind je meer informatie.

Kabouterpad de Meinweg – Herkenbosch/Roermond

Deze route start bij de ingang van Bezoekerscentrum De Meinweg. Haal de kabouterrugzak op samen met de kabouterknapzakken bij de balie van het bezoekerscentrum/ brasserie De Boshut. In de knapzakken zit een pakje drinken en koek voor onderweg. Maar ook een kaboutermuts en schmink voor echte kabouterwangen. De begeleider krijgt een rugzak met aanvullende informatie en een kralenketting. De kleine kralen aan de ketting staan gelijk aan de kleine gekleurde paaltjes op de route, de grote kralen staan gelijk aan de 6 grote palen op de route, hierbij zullen de kinderen opdrachten uitvoeren uit het grote kabouterboek. Na afloop mogen de kinderen niet alleen de kaboutermuts houden, maar ontvangen ze ook een kabouterspeldje!

Meer informatie vind je hier.

Lees ook: Nationaal Park De Meinweg; De Boshut & speelbos & kabouterpad

Avonturenpark Valdeludo – Echt

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Combineer ouderwets buiten ravotten met superspannende attracties en je hebt een hele dag vol avontuur! Bij Avonturenpark Valdeludo kun je klimmen, klauteren, spetteren en zelfs hutten bouwen! Of je nu klein bent of groot, Valdeludo heeft voor jong en oud veel attracties en speeltoestellen. Er is een speelrivier, geitenverblijf, hoogteparcours, kinderkartbaan (voor de jongsten), een crossfietsbaan, een water- en zandplaats, een huttenbouwbos, je kunt vlotjevaren en nog veel meer! Je maakt bij Valdeludo snel vriendjes of vriendinnetjes als je samen meedoet aan bijvoorbeeld één van de workshops, of als je een potje outdoor lasergame tegen elkaar speelt. Bij Outdoor lasergame zoek jij beschutting achter de bomen of planten en zorg je dat je niet geraakt wordt, spannend!

Meer informatie vind je hier.

Lees ook: Dagje uit naar avonturenpark valdeludo

Kasteel De Keverberg

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Kasteel De Keverberg vormt de historische dorpskern van Kessel. Als één van de weinige nog overgebleven mottekastelen van Nederland, is het kasteel zeer de moeite waard om te bezoeken. U beleeft hier de duizendjarige geschiedenis van het kasteel en het Land van Kessel, maar ook de eigentijdse architectuur die is toegevoegd aan de oude ruïne. En geniet van het prachtige uitzicht over het Maasdal.

Meer informatie vind je hier.

Lees ook: Kasteel de Keverberg met kinderen

Een stukje geschiedenis

Een in 1968 gevonden Romeinse offersteen wijst op bewoning van de plaats waar nu Roermond ligt in de 3e eeuw. Later ontstond een nederzetting op de zogeheten Christoffelberg of Buitenop, een hoogte ten westen van de huidige Sint-Christoffelkathedraal. Tussen twee Roerarmen ontstond een versterking, ten zuidoosten daarvan een handelsnederzetting. In 1218 werd de Munsterabdij gesticht. In 1232 kreeg de plaats stadsrechten van graaf Otto II en werd de eerste ommuring aangebracht, waarbij de Christoffelberg buiten de muren kwam te liggen. In 1342 werd de bedding van de Maas verlegd, en deze kwam dichter bij de stad te lopen. Een tweede ommuring kwam midden 14e eeuw tot stand. De Munsterabdij, het in 1317 gestichte Minderbroedersklooster, het in 1376 gestichte Kartuizerklooster en het Begijnhof van 1388 kwamen binnen de ommuring te liggen. De Christoffelberg werd 1388 afgegraven omdat deze slecht te verdedigen bleek. De daar gelegen Sint-Christoffelkerk werd gesloopt en verplaatst naar binnen de ommuring.
Dankzij de scheepvaart op de Maas kon de stad in 1441 lid worden van de Hanze. In 1559 kreeg de stad een bisschopszetel. De Heilige Geestkerk, in de 13e eeuw gebouwd, werd kathedraal. In 1661 werd overigens de Sint-Christoffelkerk tot kathedraal verheven, terwijl de Heilige Geestkerk in 1821 werd gesloopt.

De stad was niet betrokken bij de Nederlandse Opstand. Aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog arriveerde Willem van Oranje en veroverde Roermond in juli 1572, om de stad weer achter te laten in oktober. Tijdens deze bezetting werd door de soldaten van Willem van Oranje een bloedbad aangericht in het Kartuizerklooster. Hierna liet de bevolking Don Frederik zonder verzet zijn intrede doen. Het bleef Spaans tot aan de Spaanse Successieoorlog, waarbij Opper-Gelre in 1702 ingenomen werd door Franse troepen, maar daarna nog tot 1716 onder Staats bestuur viel. Door de Vrede van Utrecht (1713) kwam Roermond bij de Zuidelijke Nederlanden die nu in handen kwamen van het aartshertogdom Oostenrijk. Na 1783, onder Keizer Jozef II, werden de kloosters gesloten en werd een begin gemaakt met de sloop van de stadsmuren.

Na de verdrijving van de Franse troepen werd Roermond in 1815 overgedragen aan het nieuwe Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Het Verdrag van Londen (1839) maakte Roermond een Nederlandse stad. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog lag Roermond enkele maanden in de frontlijn. De westoever van de Maas was al op 14 november 1944 bevrijd door de verovering van de sluis bij Panheel, en van daaruit werd de stad met artillerie beschoten. De bevolking werd geëvacueerd en de toren van de kathedraal werd door de Duitse bezetter opgeblazen. De stad werd bevrijd op 1 maart 1945 door soldaten van het 9e Amerikaanse Leger tijdens de Operatie Grenade.

Overnachten in Roermond of omgeving

De beste en goedkoopste hotels in Roermond en omgeving vind je hier.

Landal De Lommerbergen met subtropisch zwembad

Roermond; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Landal De Lommerbergen ligt in een bos vlakbij de rivier de Maas en Roermond. Het park heeft verschillende faciliteiten met als centrale punt het Parc Plaza. Je kunt op het park tennissen, tafeltennissen, binnen- en buitenspelen, sprookjesgolven, skelteren, jeu-de-boulen, basketballen of een speurtocht lopen. Dit park was vroeger eigendom van wat tegenwoordig Center Parcs is en een echte vernieuwingsslag hebben de huisjes nog niet ondergaan. Wel heeft dit als voordeel dat dit een van de weinige parken is met een subtropisch zwemparadijs waar je heerlijk kan zwemmen!

Lees ook: Landal Lommerbergen met subtropisch zwembad

Meer informatie vind je hier.

Astrid Tillemans

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.