Skip to Content

Vogelkijkhut Nederland overzicht

Vogelkijkhut Nederland overzicht

Vogels spotten; heel lang dacht ik dat dit maar een saaie activiteit was. Uren stil zitten en turen door een verrekijker in de hoop om vogels te spotten. Dat is wel wat anders dan een bezoek aan een vogelpark. Totdat we in het vogelhuisje in de achtertuin een nestje kregen van koolmezen en ze druk bezig waren met voedselvluchten. Vaak associeer je een vogelkijkhut ook met zo’n vierkanten blokken doos met wat gluurgleuven om vogels te spotten, tot ik foto’s voorbij zag komen van het moderne Vogelobservatorium Tij, wat een architectonisch kunstwerk is en zeer populair is voor instagramfoto’s.

En tijdens ons bezoek aan de Marker Wadden hebben we best lang in vogelkijkhut de duikeend doorgebracht waar we heel veel vogels hebben gezien. Juist die plekken waar je heel veel voorbij ziet komen zijn dus een groot succes. Maar wat zijn nu bijzondere vogelkijkhutten in Nederland die de moeite waard zijn met kinderen?

Vogels herkennen

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

In Nederland vind je veel verschillende soorten vogels; wanneer je welke aantreft is afhankelijk van de tijdsperiode. Zo overwinteren er hier andere vogels dan in de zomer. Het is ook afhankelijk van de leefomgeving welke vogels je zal tegenkomen. Zo kan je in Flevoland de zeearend spotten, maar kom je die minder snel tegen meer naar het zuiden. Ook is het afhankelijk van de steden in de omgeving. Onderstaande poster die gebruikt wordt voor de tuinvogeltelling kan een hulp zijn bij het herkennen van de vogels. Daarnaast heeft de Vogelbescherming een gratis cursus die je kan volgen, of kun je hier een handige poster of boek bestellen met meer foto’s.

Vogelkijkhut Brabant

Roode Weele

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

De vogelkijkhut staat onderaan de dijk en biedt een schitterend uitzicht over het natuurgebied. Het domein van de bruine kiekendief en de waterral. In het voorjaar, broedt in de knotwilgen langs het water de steenuil. Het ontwerp is van RO&AD architecten en de hut biedt plaats aan maximaal vijf tot zes personen. De hut is gemaakt van Accoya hout, net zoals de Bunkertrepe bij de Heen en de Mozesbrug in Halsteren.

Vogelkijkhut Drenthe

Diependal

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Diependal werd ooit als vloeiveldencomplex gebruikt door de aardappelmeelfabriek Oranje. De vloeivelden zijn door Het Drentse Landschap omgevormd tot vogelreservaat. Het gebied is rijk aan bijzondere moeras- en watervogels. De vogelkijkhut middenin het gebied is te benaderen door een 162 m lange tunnel. Zo kom je midden in het gebied, zonder iets te verstoren. Vanuit de hut kijk je uit over de vloeivelden. Je vindt hier onder andere de fuut. Naast de vogelkijkhut is er sinds 2018 een fotohut, deze hut kan tegen betaling worden gehuurd.

Vogelkijkhut Flevoland

Duikeend – Marker Wadden

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

De Marker Wadden is het nieuwste stukje Nederland en is gemaakt van opgespoten slib. Algen en watervlooien kunnen weer groeien en dienen als voedsel voor insecten en kleine vissen. Die visjes zijn op hun beurt weer voedsel voor de grotere vissen en vogels. Veel voorkomende vogels zijn de kokmeeuw, visdief, kwikstaart en bontplekplevier. Verwonder je over het uitzicht vanuit deze hut. Je zit op ooghoogte met alle zwemmende vogels en hebt direct zicht op de voedselketen in het water.

Vogelkijkhut Stille Kern

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Vogels kijken in de Randmeerbossen doe je in de vogelkijkhut in de Stille Kern. Het ontwerp van de vogelkijkhut is gemaakt door de Zeewoldse kunstenaar Rob van den Broek en heeft de vorm van een vogel. Het larixhout is afkomstig uit de Noordoostpolder. Het bouwwerk is daarmee echt een Flevolands product.

Oostvaardersplassen

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Op Wigbels eiland is er na een grondige renovatie waarbij meer wandelroutes zijn aangelegd maar ook een nieuwe observatiehut gebouwd. Hiervoor is larikshout gebruikt uit het Kuinderbos (Noordoostpolder). Op diverse hoogten zijn kijkgaten aangebracht die ook groot genoeg zijn voor een telescoop of camera. Deze nieuwe observatiehut is toegankelijk voor mindervaliden.

Vogelkijkhut Friesland

Catskieker – It Fryske Gea

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Deze vogelkijkhut staat op de polderdijk van de Catspoolder en biedt een prachtig uitzicht over het water. Je kunt hier van allerlei moeras- en watervogels genieten. Het ontwerp van deze bijzondere vogelkijkhut is van ontwerper Pieter Jukema. De hut is gemaakt van cortenstaal, past perfect in het natuurgebied. De polder was onderdeel van een groot herinrichtingproject van de Lendevallei, waarbij landbouwgrond bij Peperga werd ingericht voor natuur, recreatie en waterberging. Hierbij is het waterpeil verhoogd en een uitgebreid plas-drasgebied ontstaan. Deze ‘nieuwe natuur’ trekt veel vogels aan, waardoor de locatie ideaal is voor deze vogelkijkhut. Er is een grote kans dat de blauwe reiger, grote zilverreiger of zelfs de zeldzame purperreiger zich laten spotten. Ook de wintergasten zoals smienten en andere eenden zijn prachtig om te zien. In de achtergelegen bomen zitten vaak aalscholvers hun vleugels te laten drogen.

Kroons polder – Vlieland

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

De Kroonspolders was grotendeels afgesloten en strikt verboden voor mensen. Vanuit de vogelhut kunnen liefhebbers toch van het uitzicht genieten. In het voorjaar broeden er veel vogels en in de herfst is het er heel druk met vogels die uit het Noorden komen. Het hele jaar door vinden vogels er een plekje als het water over het Wad spoelt. Er broeden in deze polder op de aanwezige eilandjes bijvoorbeeld al de aalscholver, scholekster, kluut, brandgans, kleine mantel, zilvermeeuw en lepelaar. In het kader van het project RvVRvM is er een broedeiland met schelpen aangelegd in het zicht van de vogelkijkhut. In de trektijd heeft de Kroon’s polder een aanzuigende werking op veel trekvogels.

Vogelkijkhut Gelderland

Vogelkijkhut Groningen

Kiekkaaste – Nieuwe Statenzij

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Deze kijkhut ligt op een unieke locatie aan de rand van het wad, en de enige Nederlandse vogelkijkhut buiten de dijken. Hij is bereikbaar op een kwartiertje lopen vanaf de dijk via een vlonderpad. Let op; dit pad kan soms nogal glad en blubberig zijn. Op de grens tussen Nederland en Duitsland mondt de getijdenrivier Eems uit in de Waddenzee. Zoet en zout water komen bij elkaar. Dit zorgt voor een bijzonder landschap met planten, vogels, vissen en andere dieren die nergens anders in de Waddenzee leven. Vanuit de vogelkijkhut zie je hoe water en land in elkaar overgaan en hoe de kwelder regelmatig onder water staat. Op de slikvelden van de Dollard komen honderden bonte strandlopers bij elkaar. Ook regelmatig gespot: fraters, zeehonden en bruinvissen.

Kropswolderbuitenpolder

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

De Kropswolderbuitenpolder is een populair natuurgebied. De vogelkijkhut ligt aan het Polderpad in Kropswolde. De polder lag in het stroomgebied van de Hunze, de rivier die ooit van Drenthe naar de Waddenzee stroomde waardoor dit een drassig gebied was. Veeteelt en akkerbouw hebben weer plaatsgemaakt voor ‘natte’ natuur. Je vindt hier zeldzame vogelsoorten, zoals de Steltkluut en de Geoorde Fuut. Ook zijn de polders zo ingericht dat er in geval van nood veel water geborgen kan worden. In de vogelkijkhut is een rolstoelbaan aangelegd, zodat het uitzichtpunt ook goed te bereiken is voor personen die slecht ter been zijn. Je bereikt deze vanaf de parkeerplaats aan het einde van de Waesingeweg waarna het 650 meter lopen is.

Lauwersmeer

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Bij het Lauwersmeer vind je twee uitkijktorens; overdag kunnen ze worden gebruikt om vogels te spotten en in de nacht om sterren te kijken als onderdeel van het Dark Sky Park. Een staat naast de zeearend bij de Vlinderbalg, de ‘landmark’ naast de weg naar Lauwersoog. De andere in de buurt van restaurant Suyderoogh bij Lauwersoog. De platforms zijn ongeveer drie meter hoog. Dat is voldoende om een totaal ander perspectief op het meer te krijgen dan met de voeten op de grond. De torens geven uitzicht over het meer en maken het mogelijk de vormen van de vroegere zeebodem te herkennen. De zijwanden kunnen naar voren worden geschoven, zodat je geen stijve nek krijgt omdat je achterover kunt leunen als je ‘s-nachts naar de sterren kijkt.

Vogelkijkhut Limburg

Vogelkijkhut Noord-Holland

Den Oever

Bij den Oever is in de haven aan de voet van de Afsluitdijk op 23 mei een nieuwe vogelkijktoren over het waddengebied geopend. Hier heb je mooi uitzicht over het schor bij Den Oever, de Waddenzee, de haven en de lepelaarkolonie op het eiland Vogelsand. Vanaf de toren zijn altijd wadvogels en vaak ook zeehonden te zien. Vogelbescherming maakte kleurrijke vogelinformatieborden die alles vertellen over de vogels die er te zien zijn, maar ook vertellen hoe we de wadvogels beter kunnen beschermen. Ook is er een permanente telescoop op het uitzichtpunt geplaatst, zodat de lepelaarkolonie mooi van dichtbij bekeken kan worden.

Ilperveld

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Het Ilperveld is een uitgestrekt stil, fraai watergebied met honderden eilanden van trilveen. Een brak veenweidegebied, met talloze sloten en vaarten en rietkragen. De plantengroei langs de slootkanten is rijk, een mozaïek van moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, gevleugeld hertshooi, watermunt en lepelblad. Er groeit struik- en kraaiheide en zelfs zonnedauw. Grutto, kievit, tureluur, kiekendief en roerdomp vinden hier hun perfecte biotoop.

Vogelkijkhut Overijssel

Overveen

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Ook in het gebied Overtoom/Middelveen maakten weilanden plaats voor nieuwe natuur en vormt nu de verbinding tussen de Sallandse Heuvelrug, de Borkeld en het Elsenerveld. Het aanwezige kwelwater biedt een voedingsrijke bodem. Orchideeën, snavelzegge en klokjesgentiaan lokken veel insecten die op hun beurt weer vogels aantrekken. Het gebied is daardoor inmiddels een walhalla voor vogelspotters. Er zijn inmiddels al 140 soorten weide-en watervogels gespot. Daarom is er een Vogelkijkpunt geplaatst, deze is bereikbaar via een speciaal pad en is geheel rolstoelvriendelijk. Het is zelfs mogelijk om deze kijkhut te huren als trouwlocatie.

Olde Maten

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Deze hut bestaat uit 2 verdiepingen en is ook toegankelijk voor mindervalide bezoekers. De onderste verdieping met een open voorkant is in een rolstoel te bereiken. Van hieruit is via kijkopeningen een prima zicht op het oude vervenersgat. Via een trap is de bovenverdieping bereikbaar. Vele soorten vogels zoals de aalscholver, zilverreiger, ijsvogel en diverse soorten eenden en roofvogels zijn hier te spotten. Ook kan je hier met een beetje geluk de otter spotten.

Mandemakershut – Mandjeswaard

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Door de vogelkijkhut wordt een deel van het rietland toegankelijk voor publiek om de bijzondere vogels in het Zwarte meer te bewonderen. Vanuit deze hut is een fraai deel van het rietland, het Zwarte Meer en in de verte het Vogeleiland te overzien. In de rietlanden kan men de volgende broedende vogels aantreffen: roerdomp, bruine kiekendief, grote karekiet en purperreiger. Een deel van het riet wordt jaarlijks in opdracht van Natuurmonumenten gemaaid. Hierdoor behoudt het riet zijn sterkte zodat het door vogels kan worden benut om er hun nesten te bouwen.

Vreugderijkerwaard

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

In de Vreugderijkerwaard wordt meer ruimte gegeven aan de IJssel, ook zijn er rivierduinen waar unieke flora groeit en bloeit waar veel insecten op afkomen. Dit gebied zelf is niet toegankelijk, wel is er een vogelkijkhut. Hier vindt je onder andere de bontbekplevier, kleine plevier, maar ook de oeverloper, grutto, tureluur, wulp, bosruiter en kemphaan. In de vogelkijkhut hangen posters met afbeeldingen van foto’s om te spotten. Deze is te bereiken na een korte wandeling.

Vogelkijkhut Utrecht

Park Vliegbasis Soesterberg

Park Vliegbasis Soesterberg ligt midden op de Utrechtse Heuvelrug en heeft een ongekend rijke biodiversiteit. De vogelkijkhut staat in het sheltergebied aan de zuidwestelijke rand van Park Vliegbasis Soesterberg. Dit is bereikbaar via entree 4 aan de Hertenlaan in Den Dolder. Het ontwerp van de vogelkijkhut sluit aan bij de militaire achtergrond van het gebied. Er zijn hier veel bijzondere soorten aangetroffen, waaronder de nachtzwaluw, tapuit en veldleeuwerik. Langs de voormalige landingsbaan broeden jaarlijks ruim 200 paartjes veldleeuwerikken. Dat is een bijzonder hoge dichtheid voor Nederlandse begrippen. De veldleeuwerik broedt op de grond en is daarom zeer gevoelig voor verstoring. Om de vogel tijdens het broedseizoen voldoende rust te geven, sluit Utrechts Landschap ieder jaar de landingsbaan af voor publiek.

Vogelkijkhut Zeeland

Vogelkijkscherm Tholen Oosterschelde

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Dit gebied is een prachtige inlaag. Je kan hier allerlei steltlopers zien. In het verleden zijn hier ook Franjepoten en sterns waargenomen. Van achter het vogelkijkscherm zie je heel veel kustvogels foerageren of juist uitrusten, wachtend tot het water in de Oosterschelde weer gezakt is. Loop ook even door naar het uitkijkpunt op de dijk. Vanaf hier heb je een prachtig uitzicht over de schorren en slikken.

Verdronken Land van Saeftinge

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

In het Verdronken Land van Saeftinge verblijven ’s winters grote groepen ganzen. Met name brandganzen en kolganzen zitten hier dan in grote groepen. Ook zijn hier altijd veel roofvogels te zien als de Bruine en Blauwe kiekendief en soms Ruigpootbuizerd en Zeearend. De binnenruimte van de hut is wind- en waterdicht en ook toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Het dakterras bereik je via een trap aan de buitenzijde. In de hut heeft wel eens een boerenzwaluw gebroed.

Vogelkijkhut Zuid-Holland

Vogelobservatorium ‘Tij – Stellendam

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Aan de rand van het Haringvliet ligt een bijzonder vogelobservatorium. Het heeft de vorm van een ei van de grote stern. Maar dan 8 meter hoog en 11 meter lang! Via een pad met doorkijkjes, vlonders en sporen van ree en bever kom je in vogelobservatorium Tij uit. Hier heb je een 360 graden-uitzicht over een kolonie grote sterns, maar ook het weidse Haringvliet en de Haringvlietsluizen. Vanuit het bijzondere gebouw heb je in het broedseizoen ook zicht op allerlei broedvogels en hun voedselvluchten zoals de visdief, grote stern en kokmeeuw. Buiten het broedseizoen is het omliggende, veelal ondiepe, water met droogvallende slikken een trekpleister voor vogels. Heel veel eenden, zilverreigers, lepelaars en ijsvogels bijvoorbeeld.

Lees ook: Vogelobservatorium TIJ; vogelkijkhut en wandelen Scheelhoek

Vogelboulevard Hellegat – Ventjager

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

De nieuwe vogelboulevard bij Ooltgensplaat bestaat uit vier vogelkijkhutten en een uitkijktoren. Dankzij wilgenschermen kunnen bezoekers de hutten ongezien bereiken en worden de vogels niet verstoord. Vogelsoorten die je hier kunt bewonderen zijn de kluut, lepelaar, zwartkopmeeuw en visarend. Maar ook andere watervogels, roofvogels, steltlopers en rietvogels kun je er ontdekken. De uitkijktoren is één van de beste plekken om de zeearend te zien.

Korendijkse Slikken

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Langs het Haringvliet en het Krammer Volkerak ligt het natuurgebied de Korendijkse Slikken. Dwars door deze buitendijkse gorzen loopt een kade die de Korendijkse Slikken in tweeën deelt. Aan weerskanten van de kade liggen graslanden. In het voorjaar broeden hier kievit, grutto en tureluur. In de weilanden zijn grote groepen vogels te zien, zoals smient, wulp, goudplevier en veel ganzensoorten, waaronder brandganzen. In de winter verblijft hier vaak een zeearend.

Lyondellhut Westplaat

Vogelkijkhut Nederland overzicht - Reisliefde

Je kunt vanuit de vogelkijkhut Lyondellhut Westplaat genieten van mooi uitzicht over de Slikken van Voorne. Deze liggen ten westen van Oostvoorne en maken deel uit van de Voordelta, een belangrijk zeereservaat voor de kust van Zuid Holland en Zeeland. Ook kun je in de verte regelmatig zeehonden spotten. En dichterbij kun je genieten van water- en wadvogels rustende aalscholvers en lepelaars, jagende slechtvalken, buizerds en havikken.

Linda van Aken

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

  1. Nelleke Idsinga schreef:

    Als een leuke aanvulling is er ook vogelkijkhut van Bamboe in Amsterdam Osdorp Lutkemeer polder ontworpen door Natasja Oubdour en gemaakt door mijn man Jan Frans Idsinga .

  2. Nelleke Idsinga schreef:

    Als een leuke aanvulling is er ook vogelkijkhut van Bamboe in Amsterdam Osdorp Lutkemeer polder ontworpen door Natasja Oubdour en gemaakt door mijn man Jan Frans Idsinga .

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.