Skip to Content

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten

Zwolle, een leuke, oude Hanzestad in Overrijssel, ligt aan het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht en is via het Zwolle-IJsselkanaal verbonden met de IJssel. Het is een levendige, moderne studentenstad met veel geschiedenis en cultuur, gezellige terrasjes en de Librije, en natuur. Er is veel te doen en te zien. In deze blog vertel ik jullie vooral over de historische bezienswaardigheden.

Geschiedenis van Zwolle

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Al in de nieuwe steentijd, ongeveer 10000 jaar voor Christus, woonden hier rondtrekkende stammen op de hogere gedeelten. Deze stammen worden ook wel het Isalavolk genoemd, naar de rivier de IJssel. Ook zijn er sporen uit de bronstijd gevonden. De stad is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap. Men noemde een plek als deze een “suol”.

Je merkt de zandrug nog steeds door de hoogteverschillen in de stad. Zo ligt de Sassenstraat hoger dan het Grote Kerkplein. In 1448 kreeg de stad stadsrechten en kwam het bij het Duitse Rijk en de Hanze. In de 15de eeuw was Zwolle een belangrijke plek voor de hervormingsbeweging, de Moderne Devotie. Ook tijdens de Tachtigjarige Oorlog was de stad een belangrijk protestants bolwerk en een militaire basis voor Maurits van Oranje. In de 19de eeuw, tijdens de Franse Tijd, werd Zwolle voor het eerst een hoofdstad.

Bezienswaardigheden Zwolle

De belangrijkste bezienswaardigheden in Zwolle zijn;

Het Oude centrum

Zwolle was vroeger een Hanzestad en dat is nog steeds duidelijk te zien in het centrum in het stratenplan, de vele kerken en de oude huizen. Er is zelfs nog een deel van de voormalige stadsmuur en aan het groen en de singels kan je goed zien hoe de verdedigingswerken liepen.

Basiliek van Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

De Basiliek van Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming is een middeleeuwse kruiskerk uit 1394 aan de Ossenmarkt. Tijdens de eerste bouwfase van de kerk, die duurde van 1394 tot 1399, werd het koor gebouwd. Hierna werden het transept en het oostelijke deel van het schip gebouwd, wat in 1417 af was.

Halverwege de 15de eeuw was ook het schip klaar en de toren, die de Peperbus wordt genoemd vanwege de lantaarn met koepeldak. Maar daarover straks meer. Tussen 1580 en 1810 is de basiliek voor allerlei niet-kerkelijke doeleinden gebruikt. In 1809 werd de kerk teruggegeven aan de katholieken, die het gebouw na de nodige reparaties weer in gebruik namen.

Sinds Pinksteren 2006 worden de resten bewaard van Thomas a Kempis. Deze lagen oorspronkelijk begraven op Begraafplaats Bergklooster, daarna werden ze bewaard in de Sint-Michaëlskerk die in 2005 gesloten werd. Ook wordt hier een beeld van Sint-Michaël bewaard, de schutspatroon van de stad. Dit is afkomstig van de voormalige Diezerpoort.

Peperbus; Onze Lieve Vrouwen toren

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

De Peperbus is een laatgotische toren uit 1454 behorende bij de Basiliek van Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. “Peperbus” is eigenlijk de bijnaam van de Onze-Lieve-Vrouwetoren, die de toren dankt aan zijn vorm, die lijkt op een peperbus. Met zijn hoogte van 75 meter is de markante toren al van veraf te zien.

Toen de toren gebouwd werd, was deze helemaal stomp van boven. Doordat de toren van de Grote of Sint-Michaëlskerk in 1669 afbrandde wilde men een nieuwe representatieve toren in Zwolle. In 1727 werd daarom een uivormige kap op de toren geplaatst. In 1815 werd het bovenste deel van de toren verwoest door een brand. De toren werd hersteld en voorzien van het huidige koepelvormige dak in neoclassicistische stijl.

Van 2002 tot en met 2005 is de Peperbus grondig gerestaureerd, omdat er door de jaren heen veel bouwkundige gebreken aan de toren ontstonden. Op 2 november 2004 zijn er vier nieuwe klokken geplaatst in het carillon van de Peperbus en daarmee is het met 51 klokken één van de grootste carillons van Nederland.

De Peperbus heeft een hoogte van 75 meter. Ooit was het de hoogste toren in Zwolle, maar dat was het na de bouw van de IJsseltoren niet meer. De IJsseltoren, een kantoorgebouw, is een deel van de Voorsterpoort en is ongeveer 96 meter hoog. De Peperbus is te beklimmen tot de eerste omgang, die is op 51 meter hoogte. Dit staat gelijk aan 236 traptreden. De tweede omgang is niet toegankelijk voor publiek en vind je op 65 meter hoogte.

Meer informatie vind je hier.

Stadsmuren en poorten

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Er zijn in de stad nog restanten te vinden van de stadsmuur die vroeger de gehele stad ommuurde. Oorspronkelijk waren er 23 torens opgenomen in de muur. De stadsmuur van Zwolle diende als bescherming tegen belegeringen en kanonsvuur. De stadsmuur heeft één keer een beleg moeten doorstaan.

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

De Sassenpoort is de enige geheel bewaard gebleven poort van de oorspronkelijk zes poorten in de stadsmuur. De poort werd gebouwd aan het eind van de 14de en begin van de 15de eeuw. Voor de bouw is veel natuursteen gebruikt, vooral trachiet en tufsteen. In 1407 werd Zwolle als volwaardig lid van het machtige stedenverbond van de Noord-Duitse Hanze toegelaten. De grote omvang van deze stadspoort stond voor de rijkdom van Zwolle in die periode.

Tussen 1894 en 1897 werd de poort gerestaureerd en werden dakkapellen en een neogotisch spits klokkentorentje aangebracht. Hiervoor werd het 18e-eeuwse klokkentorentje afgebroken. Tussen de hoektorens bevindt zich een mezekouw. Vanuit gaten in de vloer van deze uitbouw kon kokende pek over eventuele binnendringende vijanden worden gegoten.

Andere poorten zijn de Diezerpoort, een poort uit 1475, en de Steenpoort, een stadspoort uit 1488. Van deze poorten zijn alleen restanten bewaard gebleven.

Stadhuis van Zwolle

Het Stadhuis van Zwolle bestaat uit twee delen: een oud gedeelte uit de 15de eeuw, en gemoderniseerd in 1821, en een modern gedeelte uit 1975. Eigenlijk bestaat het gebouw uit verschillende gebouwen: het Wijnhuis en het Meenthuis (uit 1448), de Raadhuistoren (1450) en een school (1443). In de achtergevels zie je nog een stukje laatgotische architectuur.

De Raadzaal is uit 1448 en heeft een balkzoldering uit die tijd. Ook zie je er een gotische schouw en muurkastjes. In de zaal zat eeuwenlang het bestuur van de stad. Er werd vergaderd door de schepenen en andere leden van de vroedschap. Tevens werd in deze zaal rechtgesproken.

Drostenhuis; regentenwoning

Het Drostenhuis is een 16e-eeuwse voormalige regentenwoning. Het huis werd in 1551 gebouwd in opdracht van Heer Engelbert van Ensse. Van Ensse had de functie van Drost van Drenthe en rentmeester van Salland; vandaar ook de naam “Drostenhuis”. Hij was een overtuigd katholiek en vertrouwensman van de vorsten uit het Habsburgse huis. Bovendien was hij kapitein in het Spaanse leger. Er is ook nog korte tijd een ziekenhuis in gevestigd geweest. Er zat jarenlang een museum in dit gebouw, maar dat is in 2017 gesloten.

Kasteel het Nijenhuis; havezate

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Het Nijenhuis is een landgoed met havezate gelegen tussen de plaatsen Wijhe en Heino in de Overijsselse streek Salland. Twee bouwhuizen flankeren het plein voor het kasteel. Gebouwen en omliggend parkbos worden door Museum De Fundatie gebruikt om beeldende kunst tentoon te stellen. De havezate wordt in de archieven in 1382 voor het eerst vermeld.

Het huidige kasteel stamt voor een deel uit 1680. Verschillende bekende adellijke families woonden hier. In 1870 werden door de toenmalige eigenaar Von Knobelsdorff twee grote woontorens toegevoegd. Nadat het huis in de twintigste eeuw in verval raakte kwam het in bezit van de provincie Overijssel. In de jaren vijftig vond een grote restauratie plaats.

Het huis werd van 1958 tot zijn dood in 1984 bewoond door kunstverzamelaar en voormalig directeur van museum Boijmans Van Beuningen Dirk Hannema. Hij liet een belangrijke collectie beeldende kunst na waarvan delen sinds 2004 in het Nijenhuis door het Zwolse museum De Fundatie getoond worden aan het publiek.

Bij het huis hoort ook een beeldentuin waar je vele kunstwerken kunt bekijken. Beeldhouwer Ossip Zadkine maakte in 1929 de zonnewijzer in de vorm van een liefdespaar. Een ander belangrijk werk is een afgietsel van het beeld dat Charlotte van Pallandt in 1968 maakte van koningin Wilhelmina.

Broerenkerk boekenwinkel

Vanaf hier volgden we de kade en de stadsmuur tot aan de Broerenkerk. Een bijzonder gebouw dat sinds kort in gebruik is als boekenwinkel. Ideaal concept. Mooi ook dat een deel van de kruisgang te bezoeken is. De rust en stilte van een boekenwinkel in combinatie met de authentieke plafondschilderingen en glas in lood ramen doet het goed. Zo voel je toch nog iets van de sfeer die er normaal in een kerk hangt. Hier tegenover zit ook een winkel van de Librije.

Museum in Zwolle

Vrouwenhuis met (kunst)historisch museum

In het Vrouwenhuis is een (kunst)historisch museum. Het monumentale pand was lang als bejaardenhuis voor vrouwen in gebruik; het museum toont hoe de bewoonsters er door de eeuwen heen leefden. Rond 1680 woonden Pieter Soury (1645-1695), burgemeester van Zwolle, en zijn vrouw Aleijda Wolfsen (1648-1692), schilderes, in dit huis aan de Melkmarkt.

Zij kregen in totaal vijftien kinderen, en het huis werd te klein. Ze kochten toen het huis dat aan de achterkant (Voorstraat) stond, en verbonden de twee huizen met een overdekte gang die zij door een houtsnijder lieten versieren met bloemenslingers. De erfgenamen verkochten het pand in 1706 aan de ongehuwde en welgestelde Aleida Greve en haar zussen.

Het Oude Vrouwenhuis is gesticht na het overlijden van Aleida Greve in 1742. In haar testament uit 1719 stond dat het huis na haar dood verbouwd moest worden tot een Oude Vrouwenhuis, een soort bejaardenhuis voor vrouwen die lid waren van de hervormde kerk. Een van de eerste bewoonsters was Aleida’s dienstmeid Sophia Jans. Het beheer van de stichting bleef generaties lang in de familie van Aleida Greve, tot deze lijn ophield.

De laatste directeur koos drie notabelen uit Zwolle die het huis in stand moesten houden en dit is nog steeds het geval. In 1984 vertrok de laatste bewoonster. Sindsdien zijn de bovenste verdiepingen veranderd in studentenwoningen. De begane grond is grotendeels in tact gelaten, met interieurs van 1680 tot 1980. De begane grond is een museum geworden, waar je kunt zien hoe de dames er door de eeuwen heen hebben geleefd.

Er zijn ook schilderijen te zien van Eva van Marle, van de jonge amateurschilderessen Cornelia van Marle, Sophia Holt, Anna Cornelia Holt en van stichteres Aleida Greve, die rond 1692 les kregen van de schilder Willem Beurs. Op de deur van de regentenkamer is rond 1700 een trompe-l’oeil geschilderd van een wuivende dame.

Meer informatie vind je hier.

Museum de Fundatie; Beeldende kunst

Museum de Fundatie is een museum voor beeldende kunst. Het is onderdeel van de stichting Hannema-de Stuers Fundatie, waar ook Kasteel het Nijenhuis in Heino onder valt. Museum de Fundatie bezit een collectie beeldende kunst, van de late middeleeuwen tot nu. Naast de vaste collectie, organiseert het museum om de drie maanden nieuwe tentoonstellingen. Dit voormalige Paleis van Justitie is gebouwd in neoclassicistische stijl.

In de jaren 80 werd het gerechtsgebouw grondig verbouwd om te dienen als nieuwe huisvesting van de Afdeling Informatieverwerking van de Rijksplanologische Dienst. Na een tweede verbouwing is het paleis vanaf 1994 een volwaardig museum geworden. Van 1994 tot 2001 bood het onderdak aan het Museum voor Naïeve en Outsiderkunst. In 2004–2005 is het voormalige gerechtsgebouw verbouwd om plaats te bieden aan Museum De Fundatie. In 2012–2013 is het museum uitgebreid met een nieuwe expositieruimte op het dak van het bestaande gebouw.

Meer informatie vind je hier.

Het voormalige Stedelijk Museum Zwolle is sinds 2017 gesloten.

Kerken in Zwolle

Grote of Sint-Michaëlskerk

De Grote of Sint-Michaëlskerk is een driebeukige hallenkerk uit 1406 in de stijl van de Nederrijnse gotiek. De schutspatroon en beschermengel van de kerk is de aartsengel Michaël, de bestrijder van de draak. Een beeld van de engel staat op het dak van het voorportaal. De huidige kerk is in de 15de eeuw gebouwd op de plek waar eerst een kleinere romaanse kerk stond uit ongeveer 1200. Op 17 december 1682 stortte de hoge 15e-eeuwse toren in.

Door diverse blikseminslagen was de toren zeer verzwakt. Zwolle verloor daarmee de destijds hoogste toren van het land. Deze was tussen de 115 en 120 meter hoog. Hiermee was deze hoger dan de Utrechtse Domtoren (112,5 meter). Op de plaats van de toren werd in 1686 een achtzijdige consistoriekamer gebouwd. Ook het orgel werd vernield en er kwam pas in 1721 een nieuw orgel voor terug. Bijzonder is het vierklaviers orgel. Ook de preekstoel uit de 17de eeuw is er mooi.

In 2005 werden in de Sint-Michaëlskerk bij werkzaamheden zes grafkelders aangetroffen. De gemetselde kelders lagen allemaal in oost-westrichting, ze waren ingebed in het zand en ongeschonden. Enkele uit de 17e en 18e eeuw stammende kelders bevatten nog loden kisten. De kelders zijn niet eerder beschreven, maar uit inscripties in andere grafzerken in de kerk kon afgeleid worden dat er zeker nog meer kelders moesten zijn.

Dominicanenkerk en klooster

De Dominicanenkerk en –klooster vormen een neogotisch complex aan de Assendorperstraat. De kerk staat onder de Zwollenaren ook wel bekend als de Paterskerk of Thomaskerk. Eind 19de eeuw begon men met de bouw van de kerk en het klooster. Sinds 1580 waren de Dominicanen niet meer in Zwolle geweest. De kerk is een kruisbasiliek.

Er is een binnentuin die wordt ingesloten door de kerk en het klooster. Ondanks dat er om de kerk en het klooster twee drukke wegen liggen, heerst er in de binnentuin een absolute stilte. Het zeer grote kloostercomplex is in carrévorm gebouwd met de kerk aan één van de vier zijden. Oorspronkelijk was het in gebruik als opleidingsinstituut voor kloosterzusters. In de hoogtijdagen woonden hier tachtig Dominicanen. Tegenwoordig wonen er nog ongeveer 7 dominicanen in het klooster.

Broerenkerk

In de Broerenkerk aan het Broerenkerkplein, is nu een boekhandel gevestigd. In 1465 werd hier een Dominicanenklooster gesticht. De kerk en het naastliggende klooster zijn daarvan bewaard gebleven. In 1580 werd het klooster gesloten. Vanaf 1640 werd de kerk gebruikt voor protestantse erediensten. Vanaf circa 1760 gebruikte de Joodse gemeenschap in Zwolle een deel van het klooster als synagoge en nu is hier het ArtEZ Conservatorium gevestigd. Vanaf de sluiting in 1983 werd de kerk vijf jaar lang gerestaureerd.

Tijdens de restauratiewerkzaamheden kwamen een groot aantal plafondschilderingen tevoorschijn, die nog altijd te zien zijn. Het gebouw is een tijdje gebruikt voor tentoonstellingen. Vanaf 2005 is begonnen met het inrichten van de Broerenkerk als boekwinkel, gecombineerd met een cultureel centrum en een horecagelegenheid.

Natuur in Zwolle en omgeving

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Zwolle staat tegenwoordig zowel nationaal als internationaal bekend als de groenste gemeente van Nederland. In 2006 werd Zwolle ook verkozen tot groenste stad van Europa. Zwolle heeft 33 parken. Ik noem er hier een paar.

Potgietersingel

De Potgietersingel is aangelegd in het begin van de negentiende eeuw op voormalige vestingwerken, uit de zeventiende eeuw. Het park is vernoemd naar Everhardus Johannes Potgieter. Het park ligt aan de zuidkant van de binnenstad, zo kan men bijvoorbeeld op warme dagen van het grasveld genieten. Het park is 1,2 ha groot, maar ondanks dat is het een zeer druk bezocht park. In 2006-2007 zijn de beplanting en paden vernieuwd, met de bedoeling dat het geheel wat romantischer werd.

Stinspark Kasteel Voorst

Stinspark, op de plek waar het Kasteel Voorst stond. Van het park is in 1981 een buurtpark gemaakt, vanwege de uitbreidingen van de wijk Westenholte. Het park is 3,9 ha groot en met een knipoog naar het verleden is er een houten ‘speelkasteel’ geplaatst. Naast dit speelkasteel zijn er nog verschillende andere faciliteiten aanwezig, zoals een skatebaan en een dierenweide. Het kasteel werd definitief afgebroken in 1362. Het was eigendom van de heren van Voorst.

Engelse Werk

Het Engelse Werk is een park dat rond 1828 werd aangelegd. Op voormalige vestingwerken werd een park ontworpen in romantische Engelse landschapsstijl. Het wandelpark ligt ten zuidwesten van de stad in de buurtschap Spoolde, direct achter de Katerveerdijk, de winterdijk van de rivier de IJssel. Het Engelse Werk is een rijksmonument omdat het een voormalig vestingwerk is.

Aan het einde van de zestiende eeuw werd in het open gebied tussen de IJssel en de ommuurde stad Zwolle een verdedigingslinie opgeworpen bestaande uit een aarden wal met een brede sloot. Deze werd in de loop van de 17e eeuw sterk uitgebreid en kreeg toen de naam Het Nieuwe Werk. Het bestond uit schansen en andere versterkingen. Vanaf 1790 was Zwolle geen vestingstad meer.

Een deel van de verdedigingslinie werd vergraven voor de Willemsvaart die in 1819 werd geopend. Bij de Luurderschans was van 1722-1980 het ‘Joodse Kerkhof’ ingericht. In 1828 begon men er met de aanleg van een wandelplaats. Het Nieuwe Werk kreeg nu de naam Engelse Werk omdat het aangelegd werd in de Engelse landschapsstijl. Delen van de voormalige vestingwerken zijn in het park nog terug te vinden. Er werd een grote vijver met boseilandjes aangelegd. In het park is bij de dijk al sinds de negentiende eeuw een populaire uitspanning gevestigd, vroeger was daar ook een openluchttheater.

Vogeleiland

Het Vogeleiland was er vanaf het begin. De brug die het vroeger voor recreanten toegankelijk maakte is afgebroken, het is sindsdien uitsluitend rust- en broedgebied voor vogels. Onder andere de ijsvogel is een vaste bewoner. Het Kieftegat is een moerassig stuk grond dat in 1908 aan het park werd toegevoegd. Er is een grote variatie aan plantengroei. Het gebied kent continue een hoge grondwaterstand en bij hoogwater in de rivier staat het gebied blank door kwelwater. Met een bruggetje en een wandelpad is het verbonden met de rest van het Engelse Werk.

Spoolderbos

Het Spoolderbos grenst aan het Engelse Werk. Dit parkbos is aangelegd in een bestaand waterwingebied ter gelegenheid van de viering van 750 jaar Zwolse stadsrechten in 1980. Vierduizend Zwollenaren betaalden een boom of struik en hebben die zelf geplant. Een klein deel is elzenbroekbos dat al bestond voor de aanleg. In de botanische tuin zijn slootjes, poelen, dijkjes en dammetjes. Daar groeit een grote diversiteit aan stroomdalplanten. Het Horreüs de Haaspad is een breed wandelpad dat door het hele Spoolderbos loopt en via het Engelse Werk naar de IJsseldijk.

Activiteiten & Uitjes in Zwolle & omgeving met kinderen

Dinoland

Dinoland Zwolle is een vrijetijdspark voor alle leeftijden met levensgrote dinosaurussen! Hier kunnen kinderen tussen de 2 en 14 jaar oud leren, ontdekken en spelen tussen de dino’s. Verspreid over het park staan zo’n 50 dinosaurussen met daarbij informatie over elke dino.

Leer over de dino’s en test je kennis met de Dinospeurtocht. Er zijn een aantal dino’s die je tot leven kunt brengen met de dinoland app! Voel je een echte paleontoloog. In het Paleoloab kun je allerlei activiteiten doen, zoals: edelstenen en goud zoeken, kleien, fossielen zeven, verven en dino’s uithakken.

In Dinoland kun je binnen- en buitenspelen. In de overdekte speelhal staat een ballenbak en groot klimtoestel. Ook zijn er interactieve games die je met je lichaam moet besturen. Leef je uit in de buitenspeeltuin met een echte helikopter en jeep waar je in mag spelen! Graaf een dinoskelet uit, sla samen een balletje op de 18 holes minigolfbaan en ga voor een potje lasergame. Ben jij een echte durfal? Dan kan jij het 8 meter hoge hoogteparcours en de klimwand vast wel aan!

Meer informatie vind je hier.

Lees ook: Dinoland Zwolle

Stadkamer; Bibliotheek met gamezone

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Een aanrader is een bezoek aan de bibliotheek van Zwolle. Dit is een uitje op zich! Zo kan je hier terecht in de Huiskamer voor een gezellig ontbijtje of praatje. Voor de jongste kinderen is er in de kelder een speciale ruimte ingericht. Je kan met de trap, maar er is ook een glijbaan! Naast boeken en leesplekken vind je hier ook speeltoestellen en een gamezone.

Meer informatie vind je hier.

Ontdekhoek Zwolle

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Net als in Rotterdam en Lelystad vind je hier de Ontdekhoek. Een ruimte waar kinderen diverse proefjes en experimenten kunnen doen onder begeleiding van hun ouders. Hier kunnen kinderen zelf aan de slag en zullen ze zich geen seconde vervelen! Ontdekken hoe je met zware keien snelstromend water kan tegenhouden, van een aardappel chips kan maken, foto’s in een donkere kamer kan ontwikkelen, snelle zeilbootjes kan maken, heerlijk ruikende zeepjes, muziek kan maken met zelfgemaakte draaiorgelbladen…

Meer informatie vind je hier.

Kindertheater thuis bij Molletje

Zwolle Hanzestad; Bezienswaardigheden & Activiteiten - Reisliefde

Thuis bij Molletje is een kindertheater met een echt ondergronds Molshuis! En in dat Molshuis woont natuurlijk een Molletje! Molletje beleeft allemaal avonturen met zijn vriendjes Egel, Muis en Co het nijn. De open voorstellingen zijn voor iedereen te bezoeken. Woon je in Zwolle; dan kan je hier ook je kinderfeestje geven en heerlijk wegkruipen in de gezellige hoekjes en nisjes en maak kennis met de dieren uit het Molshuis.

Meer informatie vind je hier.

Ook vind je in Zwolle een vestiging van Monkey Town.

Carnaval

In carnavalstijd wordt Zwolle omgedoopt tot Sassendonk. De naam Sassendonk werd in 1971 door prins Mans I geïntroduceerd. Zijn leus “Een Eileuver heeft een goede dronk, want hij komt uit Sassendonk” verwees daar naar. Uit deze leus kwam ook een andere traditie voort in Sassendonk: het drinken van een Blauw Handje. De naam verwijst naar de geuzennaam Blauwvingers en bestaat uit brandewijn met bruine suiker. Het carnaval in Zwolle kent eigen tradities.

Vooral staat Sassendonk bekend om de uitbundige wijze waarop de carnavalsvierders zich kleden. De boerenkiel of overall heeft plaats gemaakt voor (vaak zelf ontworpen en zelfgemaakte) fantasiekostuums. Veel carnavalisten zijn maanden van tevoren bezig met de voorbereidingen en proberen steeds hun creaties van voorgaande jaren te overtreffen.

Naast Carnaval hebben ze ook andere bekende festivals zoals de Midwinterspooktocht en het IJsbeeldenfestival.

Astrid Tillemans

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

    Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.